Student Research Group

15/Mar/2023
11/Oct/2023

Studentów zainteresowanych działalnością naukową Katedry zachęcamy do uczestnictwa w pracach Koła Naukowego.
Opiekunem Koła jest dr n. med. Marta Marek

 

Studenci należący do Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Radiologii i Radiodiagnostyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod opieką Pani dr n. med. Marty Marek mają możliwość poznawania wielu technik związanych z diagnostyką obrazową. Praca naukowa w Kole umożliwia zdobycie wielu umiejętności praktycznych, teoretycznych, członkowie Koła są autorami wielu oryginalnych prac. Członkowie Koła prezentują swoje prace na konferencjach np. na Zjazdach Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

In category: