Regulations

08/Aug/2023
29/Feb/2024

Regulamin zajęć z przedmiotu Daignostyka obrazowa III - V r. lekarski WNMZ

 

W dniu 09.02.2024 r. o godzinie 10.00 odbędzie się egzamin z przedmiotu: Diagnostyka obrazowa III dla studentów V roku lekarskiego WNM w Zabrzu

 

REGULAMIN EGZAMINU 09.02.2024 R.

 

W dniu 26.02.2024 r. o godzinie 10.00 odbędzie się I poprawa egzaminu z przedmiotu: Diagnostyka obrazowa III dla studentów V roku lekarskiego WNM w Zabrzu

Miejsce odbywania się poprawy egzaminu: sala seminaryjna Katedry i Zakładu Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚUM

 

W dniu 05.03.2024 r. o godzinie 10.00 odbędzie się II poprawa egzaminu z przedmiotu: Diagnostyka obrazowa III dla studentów V roku lekarskiego WNM w Zabrzu

Miejsce odbywania się poprawy egzaminu: sala seminaryjna Katedry i Zakładu Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki ŚUM

In category: