Scientific activity

15/Mar/2023
11/Oct/2023

Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu:

 • I roku kierunku lekarskiego z przedmiotu: Diagnostyka obrazowa I - Anatomia radiologiczna
 • IV roku kierunku lekarskiego z przedmiotu: Diagnostka obrazowa II
 • V roku kierunku lekarskiego z przedmiotu: Diagnostyka obrazowa III
 • VI roku kierunku lekarskiego z przedmiotu: Wybrane specjalności - Moduł I
 • II roku kierunku lekarsko-dentystycznego z przedmiotu: Radiologia
 • IV roku kierunku lekarsko-dentystycznego z przedmiotu: Radiologia stomatologiczna
 • III roku kierunku ratownictwo medyczne z przedmiotu: Diagnostyka obrazowa
 • II roku Division of Dentistry z przedmiotu: Radiology
 • IV roku Division of Dentistry z przedmiotu: Dental Radiology
 • studentów programu ERASMUS z przedmiotu: Radiology

  dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach na kierunku Elektroradiologia:
 • II roku IoInformatyka medyczna
 • III roku IoDiagnostyka obrazowa w Urologii
 • I roku IIo Anatomia radiologiczna
 • I roku IIo Informatyka medyczna
 • II roku IIo Teleradiologia.

         oraz dla studentów Fizyki medycznej Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach:

 • III rok Io Patofizjologia

 

 

In category: