Informacje ogólne TK

 

badanie pacjenta rezonansem magnetycznym

Tomografia Komputerowa ... czyli TK.

Tomografia Komputerowa - jest metodą stosowaną do obrazowania struktur tkankowych ludzkiego ciała. U fizycznych podstaw uzyskiwania obrazu za pomocą aparatów TK leży zmienne, w zależności od gęstości tkankowej, pochłanianie promieni rentgenowskich. To pochłanianie będzie o wiele większe w przypadku gęstych struktur takich jak kości, niż struktur o mniejszej gęstości jak na przykład tłuszcz. W przebiegu wielu chorób dochodzi do zmiany gęstości zdrowych tkanek, a także do pojawienia sie nowych, chorobowo zmienionych struktur. Różnice w pochłanianiu pomiędzy leżącymi obok siebie tkankami będą podstawą uzyskania obrazu. W ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać obraz organów wewnętrznych ludzkiego ciała oraz dokonać ich oceny.

 

Środek kontrastowy
W tomografii komputerowej w wybranych rodzajach badań i sytuacjach klinicznych stosujemy środek kontarstowy. Ma on na celu lepsze zróżnicowanie tkanek, w tym naczyń oraz obszarów patologicznych. Kontrast podawany jest dożylnie, a jego struktura chemiczna bazuje na jodzie. W uzasadnionych klinicznie przypadkach wodny roztwór kontarstu może być podany doustnie celem zakontarstowania światła przewodu pokarmowego.

Bezpieczeństwo
Pamiętajmy jednak o tym, że promieniowanie rentgenowskie, a więc i badanie TK, nie jest obojętne dla zdrowia i nie należy go zbyt często powtarzać. Szczególnie narażone na skutki promieniowania są kobiety będące w ciąży, dlatego ciąża jest przeciwwskazaniem do wykonywania tego typu badań.