Organizowane kursy specjalizacyjne

Obecnie brak aktualnych terminów kursów specjalizacyjnych, proszę o śledzenie zmian.

Termin kursu:  
Tytuł:  
Numer CMKP kursu:  
Charakter kursu:  
Termin:  
Organizator:  
Kierownik naukowy:  
                                                 
Płatność:  
   


  

Termin kursu:                                                  
Tytuł:  
Numer CMKP kursu:  
Charakter kursu:  
Termin:  
Organizator:  
Kierownik naukowy:  
   
Płatność: